Dostawa środków, preparatów i drobnego sprzętu do utrzymania czystości oraz żywe rośliny, sadzonki i rozsady; ziemia i preparaty do jej użyźniania

» Opis zapytania

1. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 4 zadania / części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej SIWZ zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na nieograniczoną liczbę wybranych przez siebie zadań - części przedmiotu zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia: - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w zakresie:
2.1. zadania nr 1- Rożne środki i artykuły do utrzymania czystości i produkty do pielęgnacji ciała.
szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3.1 do SIWZ
2.2. zadania nr 2 - Różne środki do utrzymania czystości w dziale żywienia ( poz. 1 ) i na basenie kąpielowym ( poz. 2 ) .
szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3.2 do SIWZ
2.3. zadania nr 3 – Ziemia, kwiaty, rozsady, sadzonki, nawóz do kwiatów.
szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3.3 do SIWZ
2.4 zadania nr 4- Rożne środki i artykuły do utrzymania czystości i sprzęt gospodarstwa domowego,
szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3.4 do SIWZ.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany dodatkowo we wzorze umowy (zał. nr 4 do SIWZ Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego - www.23wszur.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się