Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części:
część 1 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,
część 2 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,
część 3 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,
część 4 –dostawa środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz,
część 5 – dostawa środków chwastobójczych i gryzoniobójczych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz,
część 6 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz,
część 7 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz,
część 8 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin i Łąkarskiej Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz,
część 9 – dostawa nawozów dla Stacji Doświadczalnej Bezek, zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz,
część 10 – dostawa nawozów płynnych wraz ze zbiornikiem dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz,
część 11 –dostawa nawozów i środków ochrony roślin dla Katedry Hydrobiologi i Ochrony Ekosystemów, zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się