DOSTAWA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO - DOSTAWA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem dostawy są następujące materiały:
1.Znaki p-poż,instrukcje p-poż.
2.Gaśnice typu GP2xABC i GP4xABC powinny spełniać wymagania normy PN-EN 3-7:2008,agregat proszkowy typu AP25xABC musi spełniać normy PN/EN 1866-1 oraz gaśnica typu GSE2x-Certyfikat Dopuszczalności w ilości podanej w załączniku do opisu zamówienia oraz wieszaki zaczepowe metalowe uniwersalne przeznaczone do zawieszania gaśnic typu GP-2xABC,GP-4xAGC i GP-6xABC.
W/w gaśnice powinny zawierać podstawowe cechy:
1.Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwiający kontrolę.
2.Konstrukcja zaworu umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
3.Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
4.Środek gaśniczy właściwy do gaszenia pożarów z grup ABC.
5.Możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych.
6. 5 lat gwarancji.
7.Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań, potwierdzone
Świadectwem Dopuszczenia CNBOP
Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/.
Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów i oświadczeń z wymaganą dokumentacją określoną ściśle w Zaproszeniu do składania ofert dołączonego do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Sprzęt p. poż.
  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne
  • Meble i wyposażenie pomieszczeń
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się