Dostawy środków czystości dla potrzeb jednostek UMCS w Lublinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości dla UMCS w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu (opis przedmiotu zamówienia) zamieszczony na stronie internetowej przetargi.umcs.pl (zakładka licytacje elektroniczne). Przedmiot zamówienia dostarczany będzie partiami (w formie zamówień jednostkowych). Zamówienia składane będą faksem lub e- mailem w zależności od potrzeb Zamawiającego. Realizacja zamówienia jednostkowego odbywać się będzie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Okres realizacji umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania przedmiotu umowy.
Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty miały termin przydatności upływający nie wcześniej niż 12 miesięcy po ich dostarczeniu do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zamawiający wymaga, aby zamówienia jednostkowe dostarczane były do magazynu Zamawiającego lub inne miejsce (siedziby administracji wydziałów lub domów studenckich) wskazane w zamówieniu jednostkowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się