Usługa – remont łóżek koszarowych uniwersalnych – postępowanie nr 15/U

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu łóżek koszarowych uniwersalnych WP2-27,
w ilości 1000 sztuk. Zakres naprawy łóżek obejmuje: demontaż starych wkładów siatkowych,
w miarę potrzeby należy wyprostować metalową konstrukcję łóżek, pospawać i uzupełnić brakujące elementy metalowe, usunąć starą farbę z metalowej konstrukcji i przygotować powierzchnię do malowania, konstrukcję metalową pomalować farbą proszkową w kolorze jasnoszarym lub popielatym, zamontować nowe ocynkowane wkłady siatkowe, wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
Na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości remontowanych łóżek koszarowych uniwersalnych WP2-27, do wysokości posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na realizację zamówienia, lecz nie więcej niż o 12%
W przypadku, gdy wartość brutto zawartej umowy o zamówienie publiczne będzie niższa niż wartość brutto kwoty przyznanej na finansowanie zamówienia, Zamawiający za pozostała część kwoty będzie miał możliwość wyremontowania dodatkowych łóżek koszarowych uniwersalnych WP2-27 objętych umową za cenę jednostkową określoną w arkuszu ofertowym oferty najkorzystniejszej.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
• 24 WOG Giżycko:
- SOI Bemowo Piskie – Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1,
- SOI Bemowo Piskie – Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33,
- SOI Węgorzewo – Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 16,
3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 12 – maksimum 36 miesięcy;
4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu z tytułu rękojmi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się