Zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie będzie realizowane w częściach tj. w 2 pakietach: jeden pakiet to jedno spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w jednym mieście. Zamówienie składa się z następujących pakietów: Pakiet 1: Gdańsk 2.03.2018 r. od 9.00 do 15.00 oraz Pakiet 2: Lublin 6.03.2018r. od 9.00-15.00
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się