Dostawa środków do mycia, nabłyszczania i dezynfekcji powierzchni wraz z dzierżawą systemów dozujących dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do mycia, nabłyszczania i dezynfekcji powierzchni wraz z dzierżawą systemów dozujących dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny kod CPV: 39800000-0 - środki czyszczące i polerujące
Dodatkowe kody CPV: 39830000-9 - środki czyszczące

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się