Dostawa żelazokrzemu i żelazotytanu

» Opis zapytania

1. Żelazotytan FeTi70 o zawartości 70% Ti granulacja 3-35mm PN-91/H-18018 - 12 ton rocznie

2. Żelazokrzem FeSi75Al 1,5 o zawartości 75% Si granulacja 10-80mm PN-92/H-18011 - 72 tony rocznie

Dostawy w workach typu Big-Bag lub w beczkach na koszt Sprzedającego.

Ceny na fakturach zostają przeliczane na podstawie zawartości pierwiastków bazowych na materiale. Zawartość pierwiastków bazowych potwierdzana na podstawie atestów materiałowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się