Dostawa koncentratu BRT 450 do neutralizacji zabrudzeń przerywaczy płomieni/.

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niepalnego koncentratu preparatu przeznaczonego do neutralizacji zabrudzeń przerywaczy płomienia, czyszczenia i udrażniania filtrów wydechowych kolejek podwieszanych oraz lokomotyw torowych.

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 31.03.2018r. TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze

3. Wymagania przedmiotowe oraz wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego Przedmiotu Zamówienia (oświadczenia, atesty, certyfikaty, instrukcje, itp.):
Produkt powinien posiadać :
- Kartę charakterystyki produktu

Oferowany wyrób posiada pełną dokumentację oferowanego przedmiotu zamówienia.


4. Forma i termin płatności:
przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury .

5. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczeniem Zamówienia/ Umowy:
Dominik Węgrzyk

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się