Zapewnienie cateringu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (Zakres rzeczowy – zestawienie cen). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się