Dostawa utensyliów do leków recepturowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa utensyliów do leków recepturowych, w ilości, asortymencie i o parametrach, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy, oraz Załącznik nr 5 – wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się