Mineralizacja pasów przeciwpożarowych (dwukrotna w każdym roku) na terenie ośrodka szkolenia poligonu w Biedrusku w latach 2018 - 2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych (dwukrotna w każdym roku) na terenie ośrodka szkolenia poligonu w Biedrusku w latach 2018 - 2020.
Szczegółowy opis przebiegu i parametrów pasów ppoż. założonych na terenie ośrodka szkolenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przebiegu i parametrów pasów ppoż.
Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przebiegu i parametrów pasów ppoż., formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 oraz Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się