DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO – NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO – NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH w ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się