Sprzedaż i dostawa urządzeń gastronomicznych i wyposażenia do pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i obsługi konsumenta do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (III części)

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzeń gastronomicznych i wyposażenia do pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i obsługi konsumenta do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu nr identyfikacyjny WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16 pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Część 1 :Sprzedaż i dostawa urządzeń, naczyń i pojemników gastronomicznych do pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i obsługi konsumenta do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Szczegółowa ilość określona jest w załączniku SOPZ Część 2: Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa baru jezdnego, wózka do flambirowania i do alkoholi oraz walizki barmańskiej do pracowni obsługi konsumenta do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Szczegółowa ilość określona jest w załączniku SOPZ Część 3:
Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa urządzenia do automatycznej hodowli roślin do pracowni gastronomicznej do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Szczegółowa ilość określona jest w załączniku SOPZ 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I, II i III stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. (dostępny w oddzielnych plikach i wzór umowy wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.