Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.
2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności załącznik nr 1 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz cenowy).
3. Miejscem dostawy jest Instytut Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo.
4. Zamówienie zostało podzielone na sześć części:
a) Część nr 1 zamówienia – Dostawa nawozu azotowo-siarkowego, granulowanego, 26%N, 32,5%SO4;
b) Część nr 2 zamówienia - Dostawa nawozu magnezowo-siarkowego, granulowanego 25%Mgo, 50%SO3;
c) Część nr 3 zamówienia - Dostawa nawozu azotowego w postaci wodnego roztworu saletrzano- mocznikowego 32%N;
d) Część nr 4 zamówienia - Dostawa nawozu azotowego z magnezem, granulowany 32%N;
e) Część nr 5 zamówienia - Dostawa nawozu azotowego, granulowany 46%N;
f) Część nr 6 zamówienia - Dostawa nawozu magnezowo-siarkowego, granulowany, wyprodukowany z naturalnych skał- kizerytu;
g) Część nr 7 zamówienia – Dostawa nawozu fosforowo-potasowego, granulowany
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby oferowane nawozy były najwyższej jakości i spełniały wszelkie obowiązujące normy oraz posiadały wymagane certyfikaty.
b) Opakowanie big-bag 500 kg – nie dotyczy nawozów w ramach części 03 zamówienia.
c) Nawozy granulowane nie mogą być zamoczone lub zbrylone na skutek złego składowania.
d) W cenie należy uwzględnić m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego- Kołuda Wielka dostawa od 7:30-14:00 od poniedziałku do piątku.
e) Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury,
f) Termin załatwienia reklamacji 7 dni od zgłoszenia.
6. Wykonawca zamówienia w zakresie części 03 (dostawa nawozu azotowego w postaci płynnego roztworu), przed dokonaniem pierwszej dostawy nawozów, dostarczy i dokona montażu we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego zbiornika do magazynowania nawozów płynnych (RSM) o pojemności 50 000 litrów na czas do 30.08.2018r, spełniającego warunki przechowywania płynnych nawozów azotowych oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie, w tym wymogi ochrony środowiska. Zbiornik będzie zamontowany do momentu zużycia przez Zamawiającego wszystkich nawozów zakupionych w ramach umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Koszt zbiornika, jego montażu i demontażu ponosi Wykonawca, a koszt najmu zbiornika będzie uwzględniony w cenie nabywanych nawozów.
7. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty.
8. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do zakupu wszystkich nawozów mikroelementowych w ilościach wskazanych w niniejszej SIWZ i formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca ma obowiązek dysponować pełnym asortymentem w ilościach wskazanych w SIWZ i formularzu cenowym dla wykonania niniejszej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się