Wytworzenie wg know-how Zamawiającego i dostawa 1000 kg kwasu (+)-N-tosylo-L-glutaminowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie wg know-how Zamawiającego i dostawa 1000 kg kwasu (+)-N-tosylo-L-glutaminowego (KTG). Opis technologiczny zostanie udostępniony Wykonawcy na jego wniosek, po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności. Wykonawca wyprodukuje towar z surowców zakupionych we własnym zakresie w zakładzie dostępnym Wykonawcy wyposażonym w niezbędną aparaturę produkcyjną. Wszelkie koszty związane z wyprodukowaniem przedmiotu zamówienia (koszty surowców, robocizny, utylizacji odpadów, mediów, pozostałe koszty), koszt analiz, opakowań, transportu oraz pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga by w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca umożliwił obecność dwóch przedstawicieli Zamawiającego przy wdrożeniu technologii i uruchomieniu produkcji przez okres od dnia poprzedzającego uruchomienie produkcji do dnia zakończenia pełnego cyklu produkcji drugiej szarży KTG. Przez umożliwienie obecności przedstawicieli Zamawiającego przy wdrożeniu rozumie się zorganizowanie dojazdu i pobytu tych przedstawicieli do miejsca wytwarzania towaru. Koszty związane z dojazdem i pobytem przedstawicieli Zamawiającego w miejscu produkcji powinny zostać zawarte w cenie oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.