Dostawa czystych pierwiastków do epitaksji warstw metodą MBE.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czystych pierwiastków (mangan i magnez) do epitaksji warstw metodą MBE. Szczegółowy opis techniczny zawiera Rozdział 2 SIWZ
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.MagTop.ifpan.edu.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się