Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Środki czystości z dostawą na koszt sprzedającego do Sekcji Eksploatacji w Działdowie, Olsztynie, Ełku i do IZ Olsztyn. Asortyment i ilość wg załączonej specyfikacji dostaw. Dostawy kwartalne na zgłoszenie Zamawiającego do dnia 31.12.2018 r. Ofertę złożyć elektronicznie na Platformie Zakupowej wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w dołączonych Warunkach Zamówienia w rozdziale III ust. 3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Chemia przemysłowa
  • Opakowania przemysłowe
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tekstylia i skóry
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się