DOSTAWY KLEI LOCTITE I CHESTER MOLECULAR DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA SIERSZA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
1) 767-401-313-0 KLEJ BŁYSKAWICZNY ART.406 20ml LOCTITE 2,00 szt.
2) 767-306-982-0 KLEJ POŁĄCZEŃ TRUDNODEMONT.C-36 CHESTER MOLECULAR 250ml 1,00 szt.
3) 767-306-983-0 KLEJ POŁĄCZEŃ TRUDNODEMONT.D-36 CHESTER MOLECULAR 250ml 1,00 szt.
4) 767-303-882-0 PŁYNNA USZCZELKA SAMOFORMOWALNA TGK 215ml 10,00 szt.
5) 755-495-411-0 MASA USZCZELNIAJĄCA HYLOMAR SQ 32L 300ml 10,00 szt.
6) 749-110-062-0 METAL CERAMICZNY W PAŚCIE UNIREP 13 2,00 kg
7) 749-110-061-0 POWŁOKOWY MATERIAŁ CERAMICZNY UNIREP 12 2,00 kg
8) 749-110-060-0 SUPER METAL UNIREP 3 2,00 kg
Adres dostawy TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Siersza 32-541 Trzebina
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
2. Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za jednostkę miary oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
4.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się