„Oznakowanie pionowe dróg powiatowych”, „Oznakowanie pionowe dróg gminnych”, „Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych”.

» Opis zapytania

Nazwa: „Oznakowanie pionowe dróg powiatowych”, „Oznakowanie pionowe dróg gminnych”, „Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych”.
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-12-15 13:00:00

Wymagania dodatkowe:
Termin wykonania (do 15.12.2018r., proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturami miesięcznymi, proszę potwierdzić)
Termin płatności faktur (do 30 dni licząc od daty jej doręczenia, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się