Dostawa zmywarek przemysłowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zmywarek przemysłowych, zwanych w dalszej części SIWZ: Urządzeniem, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym, w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się