Zadanie nr 1 - dostawa części zamiennych do kos i pił STIHL i silników HONDA

» Opis zapytania

Dostawa części zamiennych do kos i pił STIHL i silników HONDA dla Sekcji Eksploatacji Działdowo, Olsztyn, Ełk;
- asortyment i ilości wg załączonej specyfikacji dostaw, którą należy wycenić i dołączyć do oferty. Dostawy wg potrzeb Zamawiającego, ilości będą zgłaszane - przesyłane na zamówieniu. Realizacja dostaw w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia do 31.12.2018r. Podane przez
Zamawiającego ilości w specyfikacji są ilościami szacunkowymi służącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymienionego asortymentu w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości asortymentu określonego w specyfikacji dostaw, jednakże nie więcej niż do 10% wartości umowy. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych towarów Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. Dostawy opcjonalne do 31.12.2018r.
- Miejsce dostaw - Sekcja Eksploatacji 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 49; Sekcja Eksploatacji 10-426 Olsztyn ul. Magazynowa 1; Sekcja Eksploatacji 19-300 Ełk ul. Suwalska 2A;
- minimum logistyczne - 200 zł
- dostawa na koszt wykonawcy
- zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn rolniczych
  • Narzędzia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się