Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia

» Opis zapytania

ZADANIE NR 1 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób nieletnich, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi mieszczącej się przy ul. Skrzywana 14. Łódź
2. Przedstawione ilości osób uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia i określone w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 2 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KMP w Łodzi
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KMP w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 28/30.
1. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
2. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.2. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 3 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Tomaszowie
Mazowieckim oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Oskara Langego 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy
kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.3. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 4 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Poddębicach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Poddębicach przy ul. Targowej 22, 99-200 Poddębice
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.4. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 5 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Radomsku oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu
asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.5. do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 6- świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KMP w Skierniewicach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KMP
w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.6. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 7 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Zgierzu oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP
w Zgierzu przy ul. Długiej 58/60, 95 - 100 Zgierz.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo -cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy
kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.7. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 8 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP powiatu łódzkiego
wschodniego w Koluszkach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach przy ul. 11-go Listopada 62F, 95-040 Koluszki.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.8. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób Osoby wykonujące czynności związane ze świadczeniem usługi w zakresie żywienia Umowa o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Powyższe nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
2. W celu weryfikacji obowiązku, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres trwania umowy poprzez przedłożenie wykazu osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem posiłów wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania do wglądu umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
4. Dokumenty o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiąznay jest przedłożyć pierwszego dnia następnego miesiąca licząc od daty podpisania umowy, a następnie każdorazowo na żądanie Zamawiającego.
5. Dokumenty o których mowa powyżej Wykonawca zobowiąznay jest przedłożyć pierwszego dnia następnego miesiąca licząc od daty podpisania umowy, a następnie każdorazowo na żądanie Zamawiającego.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej i będzie stanowiło podstawę naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (za każdy miesiąc niezatrudnienia) za brak zatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia wykazanych w wykazie osób. Przedmiotowa kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie Zamawiajacy ma możliwość zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się