SEZ/DKRZ-WZ-AW-241-0303/DA/Z/17 - Dostawa odzieży roboczej

» Opis zapytania

Narodowy Bank Polski wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w następujących pozycjach:
- poz. 33 - uszczegółowienie opisu produktu
- poz. 36 - uszczegółowienie opisu produktu
- poz. 37 - zmiana produktu
Prosimy o wypełnienie i złożenie oferty na nowym formularzu ofertowym.
W związku ze zmianami w OPZ wydłużono termin składania ofert do 22.01.2018r. do godz. 10.00.
Udzielamy odpowiedzi tylko na pytania, które zostaną zadane przez system zakupowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się