Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych / dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych / dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące części: Część A – dostawa jednego urządzenia do dekontaminacji / dezaktywacji dla modułów dekontaminacji masowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu JRG 6, Poznań-Krzesiny, ul Rudzka 1; Część B – dostawa - pięciu urządzeń do dekontaminacji / dezaktywacji dla ratowników dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Konin”, „Poznań 6”, „Leszno”, „Piła 1”, „Ostrów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części „A” znajduje się w załączniku nr 3A do niniejszej SIWZ dla Części „B” znajduje się w załączniku nr 3B do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się