Dostawa części zamiennych do wózków motorowych

» Opis zapytania

Dostawa części zamiennych do wózków motorowych dla Sekcji Eksploatacji Działdowo, Olsztyn, Ełk;
- asortyment i ilości wg załączonej specyfikacji dostaw którą należy wypełnić i dołączyć do oferty. Dostawy wg potrzeb Zamawiającego, ilości będą zgłaszane na zamówieniu. Realizacja dostaw w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia do dnia 31.12.2018r. Podane przez zamawiającego ilości w specyfikacji są ilościami szacunkowymi służącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymienionego asortymentu w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości asortymentu określonego w specyfikacji dostaw do umowy, jednakże nie więcej niż do 20% wartości umowy. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych towarów Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
- dostawy opcjonalne - do 31.12.2018r.
- miejsce dostaw - Sekcja Eksploatacji 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 49; Sekcja Eksploatacji 10-426 Olsztyn ul. Magazynowa 1; Sekcja Eksploatacji 19-300 Ełk ul. Suwalska 2A.
- Minimum logistyczne - 200 zł;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Chemia przemysłowa
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Materiały izolacyjne
  • Narzędzia
  • Opakowania przemysłowe
  • Metale
  • Tekstylia i skóry
  • Tworzywa sztuczne
  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się