Zakup produktów naftowych - chemia, odtłuszczacze SINTAC na potrzeby KGHM Polska Miedź S.A.

» Opis zapytania

Zamawiający:
Energetyka sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem postępowania jest zakup produktów naftowych - chemia, odtłuszczacze SINTAC na potrzeby KGHM Polska Miedź S.A.

UWAGA:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni jedynie producenci lub autoryzowani dystrybutorzy oferowanych produktów.

INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ oraz Projekcie Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się