Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego użytku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego
użytku dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39518000-6 Bielizna szpitalna
3. Opis, wielkość i zakres zamówienia:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części (Pakiety 1-12), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdz. XVIII SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się