Ekspertyza stanu technicznego sieci hydrantowej zewnętrznych na terenie Huty Miedzi Głogów

» Opis zapytania

a) Inwentaryzację hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych na terenie Huty Miedzi Głogów.
b) Oznakowanie nr hydrantów (przy ich braku) oraz naniesienie ich lokalizacji na mapie w uzgodnieniu z Działem ED.
c) Ocenę stanu technicznego hydrantów pod względem PN i przepisów ppoż.
d) Wykonania pomiarów dotyczących parametrów wydajności hydrantów oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z oceną zgodności z wymogami prawnymi.
e) Wykonania dokumentacji tzw. „Mapy Hydrantów” - naniesienia numerów i lokalizacji hydrantów na mapie, oraz książki określającej lokalizację z opisem technicznym hydrantów.
f) Ocenę ilości hydrantów, ich rozmieszczenia i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Spełnienia wymagań zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów budynków/budowli w Hucie Miedzi „Głogów”.
g) Przedstawienie propozycji rozmieszczenia dodatkowych hydrantów
(z wykorzystaniem istniejącej sieci wodociągowej) w przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Serwis maszyn górniczych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się