Zakup i dostawa artykułów higienicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1)Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: artykułów higienicznych na rok 2018, na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (pakiet Nr 1 i 3):
a)PAKIET NR 1: Dostawa worków foliowych na odpady komunalne i medyczne;
b)PAKIET NR 2: Dostawa proszku do prania mopów i ścierek;
c)PAKIET NR 3: Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego.
2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 3.1-3.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3)Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4)Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4: ,,Ręcznik papierowy w rolce”:
a)Wykonawca bezpłatnie użyczy Zamawiającemu, na okres realizacji umowy 10 szt. dozowników na ręczniki papierowe, wykonane z materiału ABS, ucinające odcinki o długości nie większej niż 25 cm, zamykane na kluczyk lub inny mechanizm;
b)W razie wystąpienia usterek dozowników, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne.
5)Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się