Dostawa środków czystości.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków czystości z podziałem na pakiety. W zakresie Pakietu nr 1 przedmiotem zamówienia jest również dostawa, montaż oraz serwisowanie automatycznego systemu dozowania (zgodne z opisem wskazanym w formularzu asortymentowo cenowym będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ ) kompatybilnego z preparatami wskazanymi w Pakiecie nr 1 pozycje 1, 2, 3 formularza asortymentowo cenowego. Przedmiotem umowy jest również w zakresie Pakietu nr 1 przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oraz obsługi systemu dozowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się