Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach Centrali NBP w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu przeciwpożarowych wyłączników w prądu w obiektach Centrali NBP w budynkach B, C, D i E przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie, polegających na: 1) układaniu kabli i przewodów elektrycznych, 2) montażu osprzętu i urządzeń wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, 3) wymianie wyłączników i doposażenia istniejących wyłączników w wyzwalacze napięciowe wzrostowe, 4) doposażeniu rozdzielnic w niezbędną aparaturę zabezpieczającą, 5) wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się