Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu realizowanego przez Gminę Płużnica "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu realizowanego przez Gminę Płużnica "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2. Ciepłe posiłki obiadowe będą dostarczane i wydawane:
1) dla dzieci w wieku przedszkolnym odpowiednio w stołówkach:
a) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Płużnica - dzienna ilość posiłków -16 porcji;
b) świetlicy w m. Płąchawy - dzienna ilość posiłków - 3 porcje;
c) świetlicy w m. Orłowo - dzienna ilość posiłków - 1 porcja;
d) świetlicy w m. Płużnica - dzienna ilość posiłków - 2 porcje;
e) świetlicy w m. Wiewiórki - dzienna ilość posiłków - 3 porcje;
2) dla dzieci i młodzieży szkolnej odpowiednio w stołówkach:
a) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Płużnica - dzienna ilość posiłków -
56 porcji;
b) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Nowa Wieś Królewska - dzienna ilość posiłków - 10 porcji;

3) dla dorosłych w punktach wydawania posiłków w miejscowościach:
a) Mgowo - dzienna ilość posiłków - 6 porcji;
b) Orłowo - dzienna ilość posiłków - 3 porcje;
c) Nowa Wieś Królewska - dzienna ilość posiłków - 3 porcje;
d) Goryń - dzienna ilość posiłków - 3 porcje;
e) Płąchawy - dzienna ilość posiłków - 3 porcje;
f) Płużnica - dzienna ilość porcji - 1 porcja (posiłek wydawany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Płużnica).
3. Określone w ust. 2 ilości posiłków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie
w zależności od zmiany ilości osób uprawnionych, ich absencji oraz innych czynników niezależnych od Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczanie płatności będzie się odbywało na podstawie rzeczywistej ilości wydanych posiłków obiadowych.
4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty ostał we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się