„ Dostawa opału do budynków szkolnych w Przewornie oraz w Jegłowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału wraz z transportem w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. :
- do budynków szkolnych w Przewornie w ilości 120 ton ekogroszku,
- do budynków szkolnych w Jegłowej w ilości 30 ton ekogroszku.
Zamawiający z uwagi na nieprzewidziane zmiany w zużyciu opału spowodowane zmianą warunków atmosferycznych zastrzega możliwość dostawy mniejszej bądź większej ilości niż podana powyżej, jednak nie większej niż :
- do budynków szkolnych w Przewornie w ilości 170 ton ekogroszku,
- do budynków szkolnych w Jegłowej w ilości 35 ton ekogroszku, czyli łącznie 205 ton ekogroszku.


Węgiel kamienny typu 31,2 płukany, klasy 26/05/06 sortymentu 0223/cc o następujących
parametrach:
 kaloryczności min. 26.000 KJ/Kg,
 granulacja 5-25 mm
 niska spiekalność R1- poniżej 5 %
 wilgotność mniejsza niż 10%
 zawartość popiołu nie więcej niż 5%
 zawartość miału nie więcej niż 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm)
 zawartość siarki nie więcej niż 0,6 %.
Dostawy będą realizowane etapami, stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego, według indywidualnych zleceń określających ilość i termin poszczególnej dostawy dokonywanych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie lub osobę wyznaczoną, w okresie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.
Dostawy jednorazowe będą realizowane na zasadzie sukcesywnych dostaw w ilości nie mniejszej niż 2 tony a nie większej niż 3 ton od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu, umożliwiającego rozładunek opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.:
- Przeworno, ul Kolejowa 4 D w pomieszczeniu kotłowni,
- Jegłowa , ul. Janusza Korczaka 6A skład przy kotłowni .
Parametry samochodu z przyczepą wywrotką nie mogą przekroczyć następujących wymiarów:
-szerokość 2 m
-długość 3,30 m
-wysokość 2,20 m
Koszty transportu, załadunku i rozładunku pokrywa Wykonawca.
Wykonawca potwierdza jakość dostarczonego opału stosownym certyfikatem.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przewornie w skład, którego wchodzi m.in.: Szkoła Podstawowa w Przewornie, Gminne Przedszkole Publiczne w Przewornie oraz Punkt Przedszkolny w Jegłowej na podstawie § 31a ust. 1 pkt.3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.) jest zwolniona od podatku akcyzowego na wyroby węglowe.
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zorganizuje ważenie każdej dostawy opału. Ważenie odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w celu potwierdzenia tonażu zakupionego opału. Miejsce ważenia może być oddalone max. 5 km od siedziby Zamawiającego. Waga powinna posiadać ważną legalizację zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże niezwłocznie dokument potwierdzający legalizację wagi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.