Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzanowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
I. Zadanie nr 1
1. Dostawa sprzętu ratowniczego
1) Aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu - Razem 4 szt: 2 szt. OSP Borucin, 2 szt. OSP Wojnowice.
2) Motopompa M 16/8 – 1 szt. OSP Pietraszyn.
3) Zestaw PSP R-1 – 1 szt. OSP Pietraszyn.
Sprzęt ratowniczy musi spełniać warunki i parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia– zał. nr 7 do SIWZ: "Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzanowice – dotyczy zadania nr 1:Dostawa sprzętu ratowniczego"

II. Zadanie nr 2
2. Dostawa wyposażenia osobistego strażaka:
1) Ubrania specjalne – Razem 24 szt: po 6 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach, Pietraszynie.
2) Buty specjalne gumowe - Razem 24 szt: po 6 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach, Pietraszynie.
3) Hełmy - Razem 24 szt: po 6 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach, Pietraszynie.
4) Rękawice - Razem 24 szt: po 6 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach, Pietraszynie.
5) Kominiarki - Razem 24 szt: po 6 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach, Pietraszynie.
6) Pasy strażackie bojowe – Razem 8 szt: po 2 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach, Pietraszynie.
7) Latarki kątowe LED z ładowarką – Razem 8 szt.: po 2 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach.
Pietraszynie,
8) Latarki na hełmowe LED z uchwytami – Razem 24 szt.: po 6 szt. dla OSP w Bojanowie, Borucinie, Wojnowicach, Pietraszynie.
Wyposażenie osobiste strażaka musi spełniać warunki i parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia– zał. nr 7 do SIWZ: "Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzanowice –dotyczy zdania nr 2: Dostawa wyposażenia osobistego strażaka"


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się