DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY

» Opis zapytania

Dostawa środków higieny o wartości poniżej 221 000 euro. Opis został wskazany w załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się