Sukcesywna dostawa środków czystości do Szkół Podstawowych, Przedszkola nr 8 i Centrum Usług Wspólnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości do Szkół Podstawowych, Przedszkola nr 8 i Centrum Usług Wspólnych z terenu Gminy Miej-skiej Tczew.
Pakiet 1 - Środki czystości dla Przedszkola nr 8 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3
Pakiet 2 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 1 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 3 - Środki czystości dla Sportowej Szkoły Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi;ul.Gdańska 8 Kod CPV: 39800000-0, 33763000-6, 39514400-2
33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 4 - Środki czystości dla Sportowej Szkoły Podstawowa nr 2 z Oddziałami; ul.
Południowa Kod CPV: 39800000-0, 33763000-6, 39514400-2,33761000-2,
18930000-3,
Pakiet 5 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 4 Kod CPV: 39800000-0,
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 6 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 5 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 7 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 7 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 8 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 8 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 9 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 10 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 10 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 11 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3,
Pakiet 11 - Środki czystości dla Szkoły Podstawowa nr 12 Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000-3
Pakiet 12 - Środki czystości dla Centrum Usług Współnych Kod CPV39800000-0, 33763000-6
33763000-6, 39514400-2,33761000-2, 18930000

Dostarczone artykuły winny być nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do placówek wskazanych przez Zamawiającego (teren Miasta Tczewa), tj.:

Przedszkole nr 8 ul. Jodłowa 6, Tczew
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Czyżykowska 69, Tczew
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wł. Jagiełły 6, Tczew
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi;, ul. Gdańska 8
lub ul. Południowa 6, Tczew
Szkoła Podstawowa Nr 5; ul. Westerplatte 18, Tczew
Szkoła Podstawowa Nr 7; ul. Stoczniowców 15a, Tczew
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Armii Krajowej 80, Tczew
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Marii Konopnickiej 11, Tczew
Szkoła Podstawowa Nr 11; ul. Saperska 12, Tczew
Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Topolowa 23, Tczew
Przedszkole nr 8 ul. Jodłowa 6, Tczew
Centrum Usług Wspólnych, ul. Kołłątaja 9


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się