Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli.
2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Tlen medyczny – 24111900-4; Dwutlenek węgla do laparoskopii – 24112100-3; Podtlenek azotu – 24112200-4; Gazy medyczne (Entonox) – 24111500-0; Różne urządzenia medyczne – 33190000-8;
3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się