Usługa na codzienne przygotowywanie wyżywienia dla pacjentów Szpitala

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego przygotowywania wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Zambrowie.
2.Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia odbywała się przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz.1502, z późn. zm.).
3.Roczna planowana ilość posiłków wynosi 22800 osobodni (śniadanie, obiad, kolacja/ 1 osoba), w tym roczna planowana ilość II śniadań wynosi 7200 posiłków, roczna planowana ilość podwieczorków wynosi 7200 posiłków.
4.Zamawiający wymaga aby przygotowywanie posiłków było przeprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r, Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.).
5.Odległość miejsca wykonywania posiłków nie może być większa niż 30 km od siedziby zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną).
6.Transport posiłków od Wykonawcy do siedziby zamawiającego wykonuje zamawiający na własny koszt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się