Dostawa nawozów sztucznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nawozów sztucznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanych dalej nawozami.
2 Zamówienie realizowane będzie na potrzeby jednostek organizacyjnych Zamawiającego mieszczących się w obiektach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zlokalizowanych w Krakowie: al. Mickiewicza 21, al. 29 Listopada 46, al. 29 Listopada 54, al. 29 Listopada 58, ul. Balicka 116b, ul. Balicka 122, ul. Balicka 253, ul. Jabłonowskich 10-12, ul. Łobzowska 24, ul. Mjr. Łupaszki 6, ul. Prof. T. Spiczakowa 6, ul. Urzędnicza 68, Garlica Murowana 1 (Zielonki), ul. Jodłowa 12 (Przegorzały), ul. Krakowska 4 (Rząska).
3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z uwzględnieniem podziału zamówienia na 19 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań, których zakresy zostały szczegółowo określone w załączniku 1A do siwz.
4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości produktów, w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1A oraz zmniejszenia asortymentu określonego w załączniku nr 1A spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe podane prze Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania.
5 Ilość produktów podana w załączniku nr 1A, określają szacunkową wielkość zamówienia i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji w okresie obowiązywania umowy, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia. Zakup produktów uzależniony będzie od faktycznego zapotrzebowania jednostki Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się