Dostawy artykułów czystościowych

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów czystościowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ.
CZAS DOSTAWY
- w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała; 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące; 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się