Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.Szczegółowe informacje dotyczące ilości posiłków będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego zostały określone w FORMULARZU CENOWYM i zostały wyliczone w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie - w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
Przygotowanie posiłków odbywa się poza obiektem SPZOZ w Kole, zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, a także regulacjami prawnymi dotyczącymi żywienia zbiorowego.
Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania i wydawania posiłków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zasadami systemu HACCAP, dostarczania posiłków gorących w odpowiednich do tego celu przeznaczonych termosach lub innych urządzeniach podtrzymujących wymaganą temperaturę, zapewnienie odpowiedniej ilości naczyń/pojemników do wydawania posiłków dla pacjenta, samodzielnego zaopatrywania się w potrzebne artykuły spożywcze.
Wszystkie przygotowywane posiłki Wykonawca zobowiązany jest przygotować w oparciu o obowiązujące Normy Żywienia zgodnie ze wskazaniami przez Instytut Żywności i Żywienia wartościami kalorycznymi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się