Przedmiotem zamówienia będzie zakup wraz z dostawą trzewików ocieplanych damskich i męskich w ilości 39 kpl. dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą trzewików ocieplanych damskich i męskich w ilości 39 kpl. dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawiera dołączony Opis Przedmiotu Zamówienia. Do oferty złożonej na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej Wykonawca dołączy w formie skanu wypełniony Wykaz ilościowo-cenowy zgodnie z załączonym wzorem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się