Dostawa środków czystości dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawa środków czystości na każde wezwanie Zamawiającego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zamawiający będzie dokonywał zamówień partiami, a Wykonawca będzie realizował zamówienie na każde wezwanie, w trakcie trwania całej umowy, bez względu na wartość pojedynczej dostawy.
2. Zakres wskazany w pkt. 1 realizowany będzie w podziale na następujące części zamówienia (zadania):
a) „dostawa artykułów higienicznych” – Zadanie nr 1;
b) „dostawa chemii gospodarczej i innych artykułów utrzymania czystości” – Zadania nr 2;
c) „dostawa sprzętu utrzymania czystości” – Zadanie nr 3;
d) „dostawa artykułów higienicznych, mydła w pianie do urządzeń typu Merida” Zadanie nr 4;
e) „dostawa chemii profesjonalnej” – Zadanie nr 5;
3. Opis oczekiwanych przez Zamawiającego minimalnych wymagań, w tym cech technicznych środków czystości zawiera Załącznik nr 1 specyfikacji.
4. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności środków czystości oraz dostarczenie ich Zamawiającemu.
5. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu środków czystości są wskazane przez Zamawiającego obiekty znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego (jednostki do których będą dostarczane środki czystości wskazano w Załączniku nr 5). Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie środków czystości do wewnątrz pomieszczenia, wskazanego przez Zamawiającego.
6. Wszystkie koszty związane z wykonaniem dostaw i usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się