„Usługa hotelowa, usługa gastronomiczna i usługa wynajmu sali na potrzeby organizacji szkoleń”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelowej, usługi gastronomicznej oraz usługi wynajmu sali konferencyjnej w związku z realizacją projektów w ramach działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy RPO WP na lata 2014-2020.na potrzeby organizacji szkolenia w zakresie w ramach realizacji dwóch projektów:
• Projekt I RPPM05.04.02-22-0002/17 Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego
• Projekt II RPPM.05.04.02-22-0005/17 Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się