KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GASTRONOMICZNA DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ W PRZYPADKU DORAŹNYCH POTRZEB ZAPEWNIENIE GORĄCEGO POSIŁKU DLA OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa gastronomiczna obejmuje świadczenie usług w zakresie przygotowania, gotowania, podawania i dostarczania posiłków dla dzieci i młodzieży oraz w przypadku doraźnych potrzeb dla pracowników jednostek organizacyjnych jak również zapewnienia gorącego posiłku podopiecznym OPS w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
Szczegółowy opis realizacji usług będących przedmiotem zamówienia zawarto w załączniku nr 1oraz w załączniku nr 2 będącym jednocześnie formularzem cenowym. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 stanowią integralne części niniejszej SIWZ.
I Grupa – dzieci przedszkolne (ilość posiłków w szt.średnio rocznie)
a) II Śniadanie(IIŚ) 58 064
b) ObiadI(OI) 58 064
c) Podwieczorek(P) 25 212

II Grupa – dzieci i młodzież szkolna oraz pozostali usługobiorcy
(ilość posiłków w szt. średnio rocznie)
ObiadII 93 686
Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.
Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się