Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dożywianiu dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy Zbuczyn w 2018 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Zbuczyn:
1) Zespół Szkół w Zbuczynie - dożywianie dla 90 uczniów - 16 000 posiłków.
2) Zespół Szkół w Krzesku - Królowa Niwa - dożywianie dla 80 uczniów – 13 500 posiłków.
3) Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach - dożywianie dla 20 uczniów – 3 500 posiłków.
4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Przedszkole w Ługach Wielkich - dożywianie dla 25 uczniów – 3 600 posiłków.
5) Szkoła Podstawowa w Czuryłach, Niepubliczne Przedszkole w Cielemęcu 25 uczniów - 3 600 posiłków.
6) Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum, Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach - dożywianie dla 25 uczniów – 3 600 posiłków.
7) Szkoła Podstawowa w Dziewulach, Niepubliczne Gimnazjum w Dziewulach, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Dziewulach - dożywianie dla 35 uczniów – 4 500 posiłków.
8) Zespół Szkół w Borkach Kosach, Niepubliczne Przedszkole w Borkach Kosach, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Borkach Kosach - dożywianie dla 10 uczniów - 1 700 posiłków.

4. Pozostałe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w trakcie realizacji zamówienia liczby uczniów dożywianych w poszczególnych szkołach tj. zmniejszenie jak i zwiększenie ilości uczniów, pod warunkiem że ogólna wartość umowy nie ulegnie zwiększeniu. Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego listę uczniów objętych dożywianiem, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, imię rodzica, klasa.
2) Zamawiający w trakcie trwania zamówienia będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy w formie pisemnej/telefonicznej lub e-mail zmiany dotyczące osób korzystających z dożywiania tj. zgłoszenie nowego ucznia do dożywiania lub rezygnacja ucznia z dożywiania.
3) Dożywienie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie, wakacje, przerwy świąteczne itp.)
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż ponosi opłatę za faktycznie wydane posiłki dla poszczególnych uczniów wg przekazanych przez Zamawiającego list uczniów objętych dożywianiem. Wykonawca powinien ująć w cenie, ryzyko związane z nieobecnością uczniów w szkole.
5) Zamawiającemu fakturę wraz z listą uczniów korzystających z dożywiania, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, imię rodzica, klasa oraz liczba wydanych posiłków. Lista powinna być potwierdzona przez Dyrektora danej szkoły.

5. Obowiązki Wykonawcy:
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) sporządzanie posiłku od surowca do gotowego wyrobu,
2) dostarczanie do szkoły posiłków pojazdem posiadającym odpowiednie zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego do przewozu żywności w hermetycznie zamykanych termosach izotermicznych,
3) wydawanie posiłków przez co rozumie się: rozdysponowanie ich na poszczególnych uczniów na zestawach obiadowych znajdujących się w każdej ze szkół, zmycie naczyń, wyparzenie ich i przygotowanie ich do użytku na następny dzień.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące posiłków:
1) Każdy posiłek będzie się składał z dwóch ciepłych dań tj. pierwsze i drugie danie oraz deseru.
Pierwsze danie - zupy - kalafiorowa; ogórkowa; jarzynowa; koperkowa; pomidorowa z ryżem i makaronem; pieczarkowa; krupnik; barszcz ukraiński; pieczarkowa; rosół z makaronem; fasolowa; kapuśniak; warzywna.
Drugie danie - m.in. gulasz z kaszą jęczmienną, pyzy z mięsem i soczewicą, pulpet w sosie pomidorowym z ziemniakami, kotlet drobiowy z ryżem, ryba z ziemniakami, sos z mięsa mielonego z makaronem, kotlet schabowy z ziemniakami, bigos z ziemniakami, kotlet pożarski z ziemniakami, pierogi z kapustą i grzybami, kiełbasa z ziemniakami i zasmażaną kapustą, gołąbki w sosie pomidorowym z ziemniakami, kurczak pieczony z ryżem, kotlet rybny z ziemniakami, gulasz pomidorowy z ryżem, kotlet mielony z pieca z ziemniakami, pierogi z mięsem, kotlet z piersi kurczaka z ziemniakami, kotlet jajeczny z pieca z ziemniakami,
Surówki - m.in. buraczki; surówka warzywna, marchewka z chrzanem, surówka z białej kapusty, pora, czerwonej kapusty, selera; ogórek kwaszony; marchewka z groszkiem; surówka z kiszonej kapusty,
Deser - kompot z owoców;
Owoce - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.
2) Posiłek nie może występować częściej w jadłospisie niż jeden raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3) Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe obowiązujące dla określonej grupy wiekowej - dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum. Należy mieć na uwadze odpowiedni dobór wartości odżywczych i zapotrzebowanie energetyczne dla tej grupy wiekowej.
4) Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz z przestrzeganiem wszelkich wymogów sanitarnych dla żywienia zbiorowego.
5) Posiłki muszą być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
6) Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Produkcja, przechowywanie, dostarczanie i wydawanie powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych.
7) Zamawiający zastrzega aby wyroby mięsne nie były podawane w dni postne.
8) Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Przez posiłek rozumie się pierwsze i drugie danie.
9) Posiłki powinny być dostarczane do każdej ze szkół w godz. 10.00-13.00 własnym transportem w hermetycznie zamykanych termosach izotermicznych. Wykonawca w ww. godzinach zapewnia możliwość pobrania posiłku w każdej ze szkół.
10) Dostawca każdorazowo, z tygodniowym wyprzedzeniem, przedłoży dyrektorom poszczególnych szkół, jadłospis na kolejne 2 tygodnie, celem akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania zmian w jadłospisie wprowadzanych przez dyrektorów szkół.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się