Dostawa profesjonalnych środków czyszczących do: pieców konwekcyjnych, zmywarek, ekspresów ciśnieniowych, czajników znajdujących się w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-99/WZŻ/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa profesjonalnych środków czyszczących do: pieców konwekcyjnych, zmywarek, ekspresów ciśnieniowych, czajników znajdujących się w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-99/WZŻ/2017.”

2.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie do następujących obiektach Zamawiającego:
1) Żłobek Nr 1 ul. Lwowska 20
2) Żłobek Nr 2 ul. Zemska 33
3) Żłobek Nr 3 ul. Białowieska 27
4) Żłobek Nr 4 ul. Kłodnicka 25
5) Żłobek Nr 5 ul. Dokerska 5
6) Żłobek Nr 6 ul. Krowia 1
7) Żłobek Nr 7 ul. Drukarska 9
8) Żłobek Nr 8 ul. Sądowa 6
9) Żłobek Nr 9 ul. Wrońskiego 13d
10) Żłobek Nr 10 ul. Brodatego 17
11) Żłobek Nr 11 ul. Hubska 39
12) Żłobek Nr 12 ul. Jugosłowiańska 83a
13) Żłobek Nr 13 ul. Wieczysta 107
14) Żłobek Nr 14 ul. Mulicka 4c
15) Żłobek Nr 15 ul. Łukowa 37
16) Budynek Administracyjny ul. Fabryczna 15
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy oraz załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego artykuły wymienione w Załączniku Nr 3 do SIWZ, Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne artykułów muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe w innych przypadkach określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga , aby produkty do pieców konwekcyjno parowych były produktami oryginalnymi zalecanymi przez producenta pieca zgodnie z warunkami zawartymi w gwarancji producenta.

6.Dostarczane produkty w szczególności środki chemiczne – muszą być wysokiej jakości, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz posiadać ważne terminy przydatności do stosowania (co najmniej 12 m-cy od dnia dostarczenia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się