DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w 2 rundzie w postępowaniu RFX i prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy.
Proszę o złożenie ofert na dostawę:
- 892-115-205-0 - BUTY OCIEPLANE DAMSKIE – 4 kpl
- 887-004-091-0 - KURTKA OCIEPLANA MĘSKA Z TKANINY Z UDZIAŁEM BAWEŁNY
WZMOCNIONA .– 2 szt
-886-024-105-0 - KURTKA PODGUMOWANA WZMOCNIONA – 1 szt
- 897-108-160-0 - RĘKAWICE DRELICHOWE WZMOCNIONE SKÓRĄ OCIEPLANE 5-PALCOWE – 1 KPL
- 324-225-010-0 - OKULARY OCHRONNE PRZECIWODPRYSKOWE – 4 SZT
- 785-031-053-0 - BUTY GUMOWE DAMSKIE- 9 KPL
- 785-301-140-0 - KLAPKI KĄPIELOWE – 137 KPL
- 886-120-143-0 - KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA WZMOCNIONA – 3 SZT
Szczegółowy opis produktu i ilości znajdują się w Załączniku nr 1.
Uwagi:
- stosownie do pozycji w Załączniku nr 1
- do oferty dołączyć model wybranego produktu wraz z opisem
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego –
TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych wg Incoterms 2010,
Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niz: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany dowód dostawy,
- OKRES GWARANCJI NIE NIEJ NIŻ 12 M-CY
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz załącznik nr 1 .
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki".
6. Ilości ujęte w zamówieniu mają charakter planowy i mogą ulec zmniejszeniu lub całkowitej rezygnacji z zakupu. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się