Dostawa suszarek do rąk dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk suszarek do rąk kieszeniowych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
3. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, ul. Morcinka 9
4. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 roboczych dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.